Jaký způsob zdanění si jako OSVČ vybrat?

Vyberte si ten nejvýhodnější pro vás

Jako osoby samostatně výdělečně činné jste povinni platit sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. Konkrétní částky se odvíjí od toho, kolik si vyděláte. Přestože sazba daně z příjmu zůstává konstantní na 15 %, můžete volit různé způsoby evidování příjmů a výdajů. Tato volba má vliv na celkovou výši daně a odvodů a proto je důležité pečlivě zvážit, jakou metodu zvolíte.

PAUŠÁLNÍ DAŇ

Zjednodušeně řečeno posíláte každý měsíc stejnou částku na účet finančního úřadu, která v sobě zahrnuje platbu za zdravotní i sociální pojištění a taky daň z příjmu.
Paušální daň má tři pásma a výše platby se každý rok mění. V roce 2024 například v nejnižším pásmu zaplatíte 7 498 Kč.

PODMÍNKY VYUŽITÍ PAUŠÁLNÍ DANĚ

Vaše roční příjmy z podnikání nepřesáhly 2 miliony korun.

Nejste plátci DPH, nejste zaměstnaní a podnikáte na hlavní činnost.

Vaše příjmy mimo podnikání jsou max. 50 000 Kč (z kapitálového majetku, z nájmu nebo ostatní příjmy).

Nejste dlužníkem v insolvenčním řízení, společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.

NEVÝHODY A NA CO SI DÁT POZOR

Ačkoliv nepodáváte daňové přiznání, musíte evidovat své příjmy – abyste měli jistotu, že jste přihlášeni ve správném pásmu a také pro případ kontroly z finančního úřadu. Způsob evidence příjmů je jen na vás. Může to být fakturační program nebo klidně jen excelová tabulka.

Nevýhodou je, že přihlášením k jednotné paušální dani přijdete o možnost uplatnit si daňové slevy (na manžela či manželku, na děti, na invaliditu a další). V daňovém přiznání si také neodečtete úroky z hypoték nebo příspěvky na penzijní a životní pojištění. Pomocí těchto slev byste na dani mohli ušetřit.

PAUŠÁLNÍ VÝDAJE

V tomto případě sledujete pouze své příjmy. Výdaje v daňovém přiznání uplatníte jako procento z příjmů podle typu živnosti. Žádné účtenky ani doklady není potřeba schovávat.
Jde o velmi jednoduchý a často také nejvýhodnější způsob – získáte výdaje i podstatně vyšší než ve skutečnosti, a tím si snížíte základ daně.

Měsíčně platíte zálohy na sociální a zdravotní pojištění, jednou ročně podáváte daňové přiznání a přehledy pro pojišťovnu a ČSSZ,  na základě kterých stanoví výši záloh pro další rok.

VÝHODY A NEVÝHODY

Výhodou paušálních výdajů je minimální administrativa během roku. Nevýhodou ale je, že paušál můžete uplatnit jen na příjmy maximálně do 2 milionů korun. Při rozhodování vezměte v potaz, že k výdajům stanoveným procentem si už žádné další výdaje neuplatníte. Pokud by vaše výdaje přesahovaly tento paušál, rozhodně se jen kvůli jednoduché evidenci nevyplatí.

DAŇOVÁ EVIDENCE

Ano, daňová evidence od slova evidovat. Při této variantě si tedy evidujete všechny své příjmy a všechny výdaje spojené s podnikáním a z nich vypočítáte daň v daňovém přiznání. Vyplatí se vám v případě, že máte vysoké výdaje, protože čím vyšší jsou, tím nižší bude základ daně a samotná daň. Stejně jako u paušálních výdajů měsíčně platíte zálohy na sociální a zdravotní pojištění a jednou ročně podáte daňové přiznání a přehledy pro pojišťovnu a ČSSZ.

 VÝHODY A NEVÝHODY

Daňová evidence je administrativně náročnější než paušály, ale při dnešních možnostech, to díky aplikacím není žádná věda.

Výhoda je ale nepopiratelná – do výdajů si uplatníte cokoliv, co k práci potřebujete a nepřijdete ani o daňové zvýhodnění a slevy na dani.

ÚČETNICTVÍ

Tato varianta je administrativně nejsložitější a musí ji povinně vést každý podnikatel, jehož příjem překročil 25 milionů ročně, je zapsaný v obchodním rejstříku nebo mu tuto povinnost ukládá zvláštní předpis. Žádné speciální výhody ale tato forma nemá, stejně jako u evidence měsíčně platíte zálohy a jednou ročně podáváte daňové přiznání. Pokud tedy nespadáte do skupiny, která účetnictví vést musí, dobrovolně to dělat nemusíte, kromě detailního přehledu v něm žádné plus netkví.

 

Zkuste si své podnikání tímto způsobem propočítat, jestli pro vás neexistuje výhodnější možnost zdanění, protože pokud ano teď je ten správný čas s tím něco udělat.

 

Hezký zbytek dne,